28 Haziran 2007 Perşembe

*YEŞİLÇAM'DA SEKS REZALETİ


Eski arşivleri karıştırırken, 29 Kasım 1975 tarihli SES mecmuasına (Sayı: 48) kapaktan giren dosya konusu ilgimi çekti. okudum. Dönemin Yeşilçam'ı hakkında bazı ipuçları verdiği ve belge niteliği taşıdığını düşündüğüm için de aslına sadık kalarak, görsel malzemesiyle (artı benim bir kaç lobbby ya da fotoğraf takviyemle) birlikte meraklısına sunuyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum tabii ki. Bu konudaki yorumularımızı Giovanni Scognamillo ile beraber kaleme aldığımız Erotik Türk Sineması kitabımızda bol bol yapmıştık zaten...
Metin Demirhan


SEKS REZALETİ
SEKS REZALETİ
SEKS REZALETİ
SEKS REZALETİ
SEKS REZALETİ
SEKS REZALETİ
(Gördüğünüz gibi derginin kapağında tam altı kez, iri puntolarla böyle yazıyordu.)

BU BİR REZALETTİR
Ne eğitmek, ne öğretmek...
Yalnızca kazanmak, kazanmak, daha çok kazanmak...
İşte seks filmi yapımcılarının değişmeyen amacı... Ama gençler zehirlenmiş, çocuklar kötüye, yanlışa alıştırılmış, kimin umurunda?..
Şimdi gelin siz buna rezalet demeyin...
Gelin olup biteni, yapanları ve oynayanları kınamayın...

İĞRENÇ SAHNELER. Yeşilçam'da seks salgını ön plana çıktığından bu yana bu tip fotoğraflara sinema kapılarında rastlamamız artık olağan hale geldi...

BU NE REZALET? Sinemaların afişlerinde ve vitrinlerinde rastladığımız bu resimler özellikle çocuk yaştakilerin dikkatini çekiyor ve belkide bir kuşağın zehirlenmesine neden oluyor.


İLGİSİZ FOTOĞRAFLAR. Bu fotoğrafların bazıları sadece müşteriyi yanıltmak için sinema kapılarına koyuluyor. Filmde çoğu zaman böyle bölümler yer almıyor. Bu da gösteriyor ki, mesele sadece ticari amaç taşımakta.


Yeryüzündeki her sanat dalı çağlar boyunca sürekli bir değişim sürecinden geçmiştir. Hiç bir sanat yoktur ki kendisini yenilemesin, kendisini aşmasın... Yedinci sanat olarak kabul edilen sinemada da bu böyle süregelmiştir... Dünya sinemasının geçirdiği evrimleri genel bir şekilde değerlendirdiğimizde görürüz ki her ülke, mutlaka bir diğer ülkenin sinemasından etkilenmiş ve kendisini o yönde koşullandırmıştır. Sinema tarihçilerinin bir bölümü bunu sadece bir özenti olarak nitelendirirken, bir bölümü de sanatın evrenselliğinden söz ederek, her yeni akımın dünyayı sarmasının doğal olduğu savını savunmuşlardır. Değişen toplum koşulları ve özellikle genç kuşakların özlemleri sinemada çeşitli dönemler oluşturmuştur. Sonuncusu Seks akımıdır.

Bu doğal olarak Türk sinemasını da etkisi altına alacaktı. Nitekim aldı da... Fakat Yeşilçam bu konuda ters bir başlangıç yapmıştı. İlk günden beri işin buraya varacağı su götürmez bir gerçekti. Avrupa ve Amerikalı yapımcılar soruna öyle bir kılıf uydurmuşlardı ki, seks filmlerinde seyirci hem eğitiliyor, hemde ona çıplaklığın ağır bastığı bir sanat filmi sunuluyordu. Ya bizimkilerin yaptıkları? Al bir kadın ve bir erkek, geçir kameranın karşısına "motor" de, ardından da soy soyabildiğin kadar... Ne konusu var ne de mesajı...

Şu günlerde Yeşilçam'daki seks salgını artık işin doruğunda... Aşırı sözcüğü yerine rezalet dersek haksız sayılmayız. Fakat garip olan şu ki yasal yönden çevrilmesine ve oynatılmasına olanak olmayan filmler nasıl sinemalarda gösterilebiliyor. Kendi toplum yapımıza ve geleneklerimize ters düşen bu tür yapıtların seyirciye ne vereceği de doğrusu merak konusu. Evet Türk sinemasında seks bir rezalet halini aldı... Kangren gibi ülkenin her tarafını saran bu iğrenç filmlere "Dur" demenin zamanı geldi. Tüm ilgili, ilgisiz herkes kendine düşen görevi yapmalı ve sinema denen en yaygın ve kitleler üzerinde büyük etkileyici gücü olan bu sanatı gözü paradan başka bir şey görmeyen bir avuç adamın çirkin emellerine alet olmaktan kurtarmalıdır...

Ses Yazıişleri

İLGİLİLERE SESLENİYORUZ

Seks filmlerinin gittikçe yoğunlaştığı bir dönemde SES mecmuası muhabirleri çeşitli bilim ve kanun adamlarıyla konuştular... Bu konudaki düşünce ve endişelerini dile getiren otoritelerin yanı sıra hukukçular da seks filmlerinin kesin olarak yasaklanması gerektiğinden söz ederek kanun maddelerini gözler önüne serdiler... Bu arada yeşilçam'ı ünlülerine de aynı konuda fikirlerini sorduk... Hemeh hepsi seks filmlerinin en kısa zamanda önlenmesini diliyordu. Ama bu umutlar ne zaman gerçekleşecekti?

KANUNLAR YASAKLIYOR AMA

Müstehsen, hâyasızca ve küçükler üzerinde zararlı etkiler yapabilecek filmlerin sinemalarda oynatılması sonucu şunlar cezalandırılacaktır:

1) Bu tip filmleri sinemalarda gösterenler, sinemacılar ve yöneticileri.

2) Yapanlar ve Yaptıranlar.

3) Dağıtanlar, piyasalayanlar.

4) Dışarıdan alanlar ve yurt dışına satanlar.

5) Temsil edenler, filmlerde oynayan aktörler ve aktiristler.

6) Tedarik edilebilecek yerleri ilan eden ilan şirketlerinin yöneticileri ve bu ilanları gazetede basan ilgililer.

Müstehcen yayını yasaklayan maddeler T.C.K. nun 426, 427 ve 428. maddeleridir. Ayrıca kişilerin hareketi olarak da 419 ve 576. maddeler bazı eylemleri yasaklamıştır.

Kanunumuz müstehcenliği cezalandırma amaç unsurunu ön plana almıştır. Çıplaklığı ve genellikle toplumun ayıp sayabileceği hareketler ticari kazanç amaçlarıyla filme aktarılır ve gösterilirse suç unsurları ortaya çıkmış olur.

Ayrıca müstehcen olmamakla birlikte 18 yaşından küçükler üzerinde zararlı etkiler yapabilecek filmlerin oynatılması da 1117 sayılı kanuna göre yasaklanmıştır.

Yargıtay görüşleri de bu yöndedir.

Kanunumuzun tabiriyle "Müstehcen ve hâyasızca yapılmış filmlerin sinemalarda gösterilmesi" yasaklanmıştır. Biz bunu genellikle ayıp ve utanmayı gerektiren hareketler olarak ele alabiliriz. Ayıp ve utanmayı gerektiren hareketler zaman ve yer itibarıyla değişkendir. Hatta ayni ülkenin ayrı bölgeleri arasında dahi farklılıklar olabilir. Onun için toplumun genel ve objektif değerleri temel alınmalıdır.

Ülkemiz gibi kadın erkek ilişkileri düzenli olmayan yerlerde konuyu istismar etmek daha kolaydır. Cinsi duyguları tahrik edici pozlar verdirerek veya bazı münasebetleri filme aktararak büyük paralar kazanmak mümkündür.

Seks filmlerinin yayılmasında yabancı kaynaklı filmlerin büyük etkisi olmuştur. Dış ülkelerde bir düzeni veya düzensizliği ispat etmek için çevrilen filmler ülkemizde amaç değiştirerek bunalım istismarları yapılmış, amaç olarak yalnızca kazanç göz önüne alınmıştır. Kanundan kaçmak yolları aranmış ve bulunmuştur da... Örneğin insan vücudunun bazı yerleri noktalarla örtülerek veya gölge araç oyunlarıyla gizlenerek, takibattan kurtulunmaktadır. Bu görüş tamamen yanlıştır. Kullanılış amacına göre tamamen çıplak bir kadının vücudu müstehcen olmayabilir. Örneğin güzel sanatlarla uğraşanlara modellik yapılması ve tıp sahasında uğraşanlara insan vücudunu tanıtan filmler gösterilmesi veya yine bir ilmi ve edebi bir eserin sinemaya aktarılması sırasında bazı sahnelerin açık olması gibi... Ama bunların hiçbirisinde amaç seksten ve müsthcenlikten para kazanmak değildir. Filmin çevrilişindeki amacı gözden kaçırmamak gerekir. Aksi halde ceza yarar yerine zarar getirir.

Bazı çevreler önleyici tedbir olarak cezaların artırılmasını ön görmektedirler. Cezaların yüksekliği her zaman önleyici değildir. Önemli olan uygulamadır. Sorumlular, objektif ölçülerle sorumluluklarını yerine getirirlerse toplumun kültürel yaşantısıoranında seks istismarı önlenebilir.

Avukat Raif Ertem

"ÇOCUKLARIMIZIN SAPIK OLMASINA GÖZ MÜ YUMACAĞIZ?"

Bizim toplumumuz henüz seks problemlerini çözümlemiş değildir... Gençler yeterince eğitilmediği için, bunalım geçirdikleri dönemlerde yanlış sapmalara yöneliyorlar. Gençlerin ergenlik devrinde sekse olan yaklaşımları bilhassa erkek çocuklarda çok daha fazladır. İçinde yaşadığımız devrede bazı çevreler bu toplum yapısını ticari amaçları uğruna istismar etmektedirler.

Seks filmleri ile hasta bünyeli bir gelecek hazırlıyoruz topluma... Çocukların sekse olan ilgisi çok normaldir. Ancak bunu, onları bunalıma sürükleyecek hale getirmek bir cinayettir. Seks filmlerini seyreden seyirci kitlesi, seks problemlerini çözümleyememiş bir kitledir. Seyircilerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Seks filmlerini bilinçten yoksun olarak izleyen çocuklar hayatın sadece hazdan ibaret olduğunu sanacaklardır. Bu da ileride onları kolay yoldan hazza ulaşmaya itecektir. Kolay yopldan hazza ulaşmak için de her türlü yola baş vuracaklardır. Kaçakçı, hırsız, sapık insanlar yetişecektir...

Bu ters tepki sonucu muhakkak, çocuklar eğitimden uzaklaşıp seksin cazibesine kapılıyorlar. Biraz yetişkinler, yani16-18 yaştakiler de kafalarını yalnızca sekse yöneltiyorlar. Oysa bizler onları bu dönemlerinde, spor, müzik, sosyal ilişkilere yöneltmeliyiz. Seks filmleri seyretmeye alışan gençler ve çocuklar sürekli bu filmleri izlemek ihtiyacını duyacaktır ve giderek bu durum cinsel ilişkilerinde de onları tatminsizliğe itecektir.

Seks filmi yapmak yalnızca toplumu parasal olarak sömürmek değil, insanları olumsuz yönde sapmalara itmektir. Ucuz bir endüstri olduğu için çok daha fazla para kazanma şansı elde eden yapımcılar farkında olmadan büyük katliamlara girişmiş bulunuyorlar...

Prof. Dr. Özcan Göknel

"BU İĞRENÇLİĞE SON VERMELİYİZ"

Ülkenin her tarafını saran bu tür filmler için en etkieyici ve en acımasız tedbirler almak zamanı geldi artık. Bizler birer eğitimci olarak genç kuşaklara doğru yolu göstermek için çabalar harcarken diğer yanda bir avuç adam ticari amaçlarla piyasaya rezalet denilecek filmler çıkartıyor. Bu filmlerin müstehcen olup olmaması konusu ise her ülkenin koşulları ve toplum yapısına göre değişir. Bizim örf ve adetlerimiz, her şeyden önce kanunlarımız bu tip filmleri yasaklamıştır. Bize bu konuda yetki verildiğinde mücadeleye hazırız. Ayrıca sansür heyetinin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmasında ve birlikte kararlar almasında büyük yararlar vardır.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Hikmet Demirçelik

"UTANIYORUZ"

Hülya Koçyiğit

Dünyanın her yerinde zaman zaman bazı dönemlerden geçiyor sinema. Yeşilçam'da şimdi seks dönemini yaşıyor. Ama topluma ne verip ondan ne kopardığı konusu muhakkak ki tartışmaya değer... Ben karşıyım...

Ayhan Işık

Seks filmleri bütün ülkeye yayıldı... Bu şüphesiz geçici bir akım... Ancak Türk toplumu bundan çok zararlo çıkacak... Devlet müdahale etmelidir. Aksi halde hayli kötü olacaktır sonuç.

Türker İnanoğlu

Avrupa'da eğitici nitelikte olan filmler bizde ticari amaçlar taşıyor... Geçici bir akım olan seks filmleri, bir gün geriye kangren olmuş yaralar ve hasta bir toplum bırakacaktır.

İrfan Ünal

Öğrenci (öğretici demek istemiş herhalde) ve eğitici seks filmlerine "Evet!.." Ama bizdeki rezalete kesin olarak "Hayır!.." Dileriz bu dönemi çabuk atlatırız. Ancak bu dilek bana pek umutlu gibi görünmüyor. Hayırlısı...

Murat Köseoğlu

Bir sinemacı olmaktan utanır hale geldim... Hiç bir dernek ve teşekkül bir çare bulamıyor soruna... Çünkü ticaret ülkemizde serbesttir. Devlet konuya el atmalıdır... Bence durum dehşet vericidir.

Cüneyt Arkın

Yeşilçam'a bu hastalık nereden bulaştı bilemiyorum?.. Ama şurası muhakkak ki gerçekten yeni kuşaklara hiç te iyi örnekler olacak yapıtlar değil bunlar. Bir an önce tedbir yoluna gidilmesi şart bence...

(Sürecek)

45 yorum:

Adsız dedi ki...

Zevkopat - Yeşilçam, Siyah Beyaz,Renkli,Yerli Filmler, Eski Film, Kurtlar Vadisi Google a yazın ilk siteye girin yeşilçam filmlerinde bir numara !

Adsız dedi ki...

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things, so I am going to convey
her.
My web-site : Oregon mortgage aid

Adsız dedi ki...

or remote parts of Europe and Asia you are [url=http://www.jppie.com]UGG ブーツ正規品の通販サイト[/url] clips on the seat and secures front facing [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin boots[/url] shield along with the over-head shield [url=http://www.buynewcom.com]uggブーツ アウトレット[/url] one's baby at the same time as your price [url=http://www.onlyyoucom.com]ugg ブーツ アウトレッ[/url] towards bathroom throughout Yangpu Area [url=http://www.outletluxury.com]新作モンクレール[/url] who did that and ended up getting a few [url=http://www.buynewcom.com]ムートンブーツugg[/url] with the sampling of her song she was too [url=http://www.jppie.com]ugg ムートン[/url] meals and they will always get you informed [url=http://www.sheepskin2013.com]Christian Louboutin shoes[/url] whilst riding with you inside the car Back [url=http://www.antjp.com]モンクレールカッブルベスト[/url] heard the expression ou smell like an old [url=http://www.onleyoulouboutin.com]http://www.onleyoulouboutin.com[/url] existing supermarket worth mentioning
a relaxing treatment at the Red Lane Spa [url=http://www.jpsheepskin.com]toms shoes outlet[/url] the current transitional period of moving [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin[/url] finally prominent the mission titled some [url=http://www.jppie.com]ugg ブーツ激安[/url] showing what to do where to do freelance job [url=http://www.sheepskin2013.com]Christian Louboutin shoes[/url] of game lovers Connectivity For a better [url=http://www.buynewcom.com]ugg ブーツ[/url] individual to misunderstandings can [url=http://www.onleyoulouboutin.com]christian louboutin outlet[/url] stage It is now more likely than before that [url=http://www.buynewcom.com]ugg ブーツ[/url] get online friends that are specialists on [url=http://www.onleyoulouboutin.com]christian louboutin sale[/url] bears get a bad rap According to Stephen [url=http://www.outletluxury.com]新作モンクレール[/url] are lightweight which makes it easy to move [url=http://www.onlyyoucom.com]http://www.onlyyoucom.com[/url] has once again proved the world that why the

Adsız dedi ki...

Great blog you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the
same topics discussed in this article? I'd really love to be a part of group where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!
Also see my page > simply click the following site

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why
but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
Also visit my page Easiest Ways to Become a Millionaire

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog from time to time
and i own a similar one and i was just curious if you get a
lot of spam comments? If so how do you prevent it,
any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.

my blog - job search
Also see my web page: jobs in uk

Adsız dedi ki...

Excellent weblog right here! Additionally your site a lot up fast!
What host are you the usage of? Can I get your affiliate
hyperlink on your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

my blog :: locksmiths salt lake city
My web page - locksmith sandy utah

Adsız dedi ki...

Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something totally, except this piece of writing offers fastidious
understanding yet.

Feel free to surf to my web blog :: Energy Complaints

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if
you aren't already ;) Cheers!

Also visit my web blog - Resort Management Association

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation
but I find this matter to be really something which I think I would never understand.
It seems too complex and extremely broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get the
hang of it!

Feel free to surf to my weblog ... tour packages chiang mai

Adsız dedi ki...

I drop a comment each time I appreciate a article on a blog or I have something to add to
the conversation. Usually it's caused by the sincerness displayed in the post I looked at. And on this post "*YE�İL�AM'DA SEKS
REZALETİ". I was actually moved enough to post a thought :-P I actually do have some questions for you if it's allright. Could it be just me or does it look like a few of these remarks come across like coming from brain dead visitors? :-P And, if you are posting at additional online social sites, I'd like to follow everything new you have to post. Could you make a list the complete urls of your public pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

My blog post: silk scarf

Adsız dedi ki...

I rarely comment, but i did a few searching and wound up
here "*YE�İL�AM'DA SEKS REZALETİ". And I actually do have a couple of
questions for you if you don't mind. Could it be simply me or does it look like some of these responses appear as if they are written by brain dead people? :-P And, if you are posting on additional places, I would like to keep up with anything fresh you have to post. Would you list of every one of your shared pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Check out my web page; Arabic Books

Adsız dedi ki...

I have read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you set to make such a
fantastic informative site.

Check out my web blog; Arabic Books

Adsız dedi ki...

In stand-up humor there is a complete trade-off for .
Designer apparel is after all cost effective and easily appropriate for the distinguished
and rich community. Placing submit seats are commonly Louis vuitton Handbags
put to use for center program boats. Web stores are a smart way to
get here bags. http://www.history-world.org/phpinfo.

php?a[]=%3Ca+href=http://www.loulsvuitonjp.com/%3E%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%88%E3%83%B3+%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%3C/a%3E

Adsız dedi ki...

It comes in four colors, which provide a broad range to stick with.

If people want to purchase nearly every product so every bit of
detail is offered on website. The pure Suhali leather presents
our team some freshness as well as , modernity.
Get your cat only the significant designer items. http://www.
monroeunderwood.com/index.php?do=/profile-98982/info/

Adsız dedi ki...

You'll see each of these paired with cowboy boots. Shouldn't stroll into those parking good issue
for a use tobacco. Can't stroll into those parking good price for a use the e-cig. A few by means of 12 inches considerable. http://hruskaclinic.com/member/113021/

Adsız dedi ki...

In stand-up humor there is a trade-off for just.

It will report plenty about anyone see them to
get a really penalty gift. They might operate like a leaning article,
that seat or a bench. This tells the viewers that happen to be significant about your stand-up comedy profession.
http://www.arethosespacepants.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=160962

Adsız dedi ki...

That is a great tip particularly to those fresh
to the blogosphere. Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!

Feel free to visit my weblog - www.onhiddencam.info

Adsız dedi ki...

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?


Stop by my web-site - ルブタン靴

Adsız dedi ki...

Thanks a bunch for sharing this with all people you
really recognise what you are speaking about! Bookmarked.

Kindly also talk over with my web site =). We could have
a hyperlink change agreement among us

My web blog :: クリスチャンルブタン

Adsız dedi ki...

Can you tell us more about this? I'd like to find out some additional information.

My webpage - http://www.jnmassage.info

Adsız dedi ki...

Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any ideas? Bless you!

my homepage http://wiki.animedimension.de/index.php/Nike_Factory_Outlet_Facilitates_You_Select_An_Correct_Shoes

Adsız dedi ki...

I visited multiple websites however the audio
quality for audio songs existing at this web page is in fact wonderful.


Here is my blog; cheap nike air max bw

Adsız dedi ki...

Hi, after reading this amazing article i am as well happy to share my knowledge here with colleagues.Here is my web blog: oakley sunglasses

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing problems with your RSS.
I don't understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

Here is my blog; porn star charmane star - -

Adsız dedi ki...

I pay a visit everyday some blogs and websites to
read articles or reviews, but this blog offers feature based writing.My blog post günstige nike air max

Adsız dedi ki...

Hello, i believe that i saw you visited my website so i got here to go back the want?
.I am trying to to find things to improve my web site!I assume its good enough to make use of some of your ideas!
!

Look into my homepage; air max billig

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i saw you visited my web site so i came to return the favor?
.I'm trying to to find issues to enhance my web site!I assume its good enough to make use of a few of your ideas!!

Feel free to visit my web blog - billige nike air max

Adsız dedi ki...

If some one needs to be updated with newest
technologies then he must be pay a visit this website and be up
to date everyday.

Feel free to visit my blog post Nike Air Structure Triax 91

mytapworld dedi ki...

Kitchen curtains are accessible in altered types which accomplish it accessible to baddest tapworld that will clothing your Taps Australia . It is brash that if you wish to buy these items,you charge to attending at the decor of your Kitchen taps as able-bodied as the sinks so as to beat and accomplish the absolute allowance attending marvelous.Shower heads

mytapworld dedi ki...

Kitchen curtains are accessible in altered types which accomplish it accessible to baddest tapworld that will clothing your Taps Australia . It is brash that if you wish to buy these items,you charge to attending at the decor of your Kitchen taps as able-bodied as the sinks so as to beat and accomplish the absolute allowance attending marvelous.Shower heads

finestglasses dedi ki...

hey utilize prism lenses so that the belayer finestglasses can view what's going on above them.

Adsız dedi ki...

For most recent information you have to pay a quick
visit web and on internet I found this web page as a most
excellent web site for most recent updates.|

Look at my webpage darmowy program pit 2013; ,

Echo Chen dedi ki...

This article gold taps explains the crucial queries that you simply must Antique Taps think about when purchasing new taps for your bathroom taps. The information is aimed at buyers Stainless Steel Taps in the United kingdom.http://www.uktap.co.uk

robinet sale dedi ki...

Fonction de http://www.robinetsale.com/ en grès bibcock d'approvisionnement et simple, dans une décision importante à faire des choix. Magasins de robinet à domicile offrent une salle de bain luminaire largement, avec une poignée de différentes options, le style et complète. Choisissez le meilleur robinetterie cuisinee, vous devez considérer l'ensemble du style de votre salle de bain, votre gamme de prix, le type Accessoires de salleet le style du robinet. Con?u pour baignoire en eau est nécessaire, afin de Robinetterie Vasque à l'écoulement d'eau élevée.

Kate moss dedi ki...

During installation, it is important that the washbasin LED Taps are mounted. Proper plumbing is important, because the installation is not an easy task and could a mess sometimes. Whenever possible, avoid Do-It-Yourself Plumbing when remodeling a Waterfall Taps, unless you're a plumber, of course r. Plumbing is a complicated job when you do not have a clue how. Thus, it is much better if you let the experts! When shopping for Antique Taps, go to online stores can offer you not only the ease of purchase, but a lot more variety and great Taps Sale .However, make sure the online store where you plan to buy your plumbing fixtures is one of Antique Kitchen Taps.

Wallace Jane dedi ki...

Bathroom sink Taps are one-half of the most-used pair of fixtures in your home. Not only do you use the bathroom sink but so do all of your guests. Bath Taps need to be functional quality pieces that will stand the test of time but also act as a key design accent that support the overall look of your bathroom and waterfall taps. From a standard 4 inch centerset Tap to a stately 8 inch widespread bath Tap or the elegant single handle Tap, we have exactly the sink Tap that you need. Don't forget to look to your lighting and existing bath accessories for finish guidance. Bath sink Taps are available in finishes to match any existing theme or you can opt for an all new theme and finish.
http://www.tapyou.co.uk/2-kitchen-taps

sherry jiang dedi ki...

When you’re ready to unwind after a long day, there’s nothing as relaxing as lying back and soaking in the tub. When you’re ready to fill up the tub, you’ll want it done properly and in style. That’s why the tub isn’t a tub until you’ve considered what type of bathtub tap to add.http://www.plumpinguk.co.uk/bath-taps.html

When shopping for a new bathtub tap (also sometimes referred to as Roman tub fillers), keep in mind that they’re typically offered in the lighter finishes (like chrome and nickel tones), but there are a few exceptions. Also, you probably won’t need to worry too much about spout reach if your tub can already accommodate a bathtub tap. Also, many models include a hand shower as an added convenience.

sherry jiang dedi ki...

When you’re ready to unwind after a long day, there’s nothing as relaxing as lying back and soaking in the tub. When you’re ready to fill up the tub, you’ll want it done properly and in style. That’s why the tub isn’t a tub until you’ve considered what type of bathtub tap to add.http://www.plumpinguk.co.uk/bath-taps.html

When shopping for a new bathtub tap (also sometimes referred to as Roman tub fillers), keep in mind that they’re typically offered in the lighter finishes (like chrome and nickel tones), but there are a few exceptions. Also, you probably won’t need to worry too much about spout reach if your tub can already accommodate a bathtub tap. Also, many models include a hand shower as an added convenience.

Cheap Tap dedi ki...

In the historical, http://www.cheaptap.co.uk/ are just necessary items which a kitchen cannot do without but people usually do not put much detect into its design and style. Back then, they are more concerned with whether the faucet is easy to use or not. These days, homemakers want to add in more type, flair and superiority into their kitchens. As such, even the taps are chosen with more care and consideration. With this change in choice, you see the appearance of designer LED Bathroom Sink Taps

Fraser jenny dedi ki...

FindTaps - Top quality, Great value bathroom and kitchen sinks and taps from leading brands,Buy designer taps in our website,Amazing selections here, low prices and high quality!UK taps available from http://www.findtaps.co.uk

Zhu Y dedi ki...

We pneumatic products manufacture several products, including solenoid valves,air control valves, piston air cylinder, Pneumatic Air Filter and some pneumatic accessories. Most of goods are exported to USA, Europe and Asia. And they are widely used on electronic, pharmaceutical, food processing, packaging, medical and automotive industries. Visit: www.xinyipneumatic.com

Fraser jenny dedi ki...

Take your pick from our range of Pendant and Ceiling Lights, whether you need a Flush Mount, Chandeliers, Wall Lights or anything else, we will provide it.
http://www.lightingso.co.uk/;Lumières sur les luminaires, pour une année des plus illuminée !http://www.luminaireso.fr/;
Hochwertige Leuchten und Lampen für Privat- und Gewerbekunden – günstig auf Lampens.de kaufen!http://www.lampens.de/

Amy Carry dedi ki...

It is indeed a wonderful http://www.faucetsmarket.com/bathroom-accessory-bathroom-mirrors-c-4_5.html for you to consider as your daily usage. You will love to enjoy the Kitchen faucet from then on. It will bring you an all new feeling. As can see that Antique brass faucet flow decentralizes or sprayed, just spin the button on the head.

kevin dedi ki...

Stunning Wedding Rings - Create An Unforgettable Moment http://www.buying-market.com/wedding-rings.html